Forside

Århus Krisecenter
for voldsramte Kvinder


 

Aarhus Krisecenter tager imod voldsramte kvinder og deres børn.
Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold. Som udgangspunkt kan Århus Krisecenter tilbyde støtte i forhold til familierelateret vold.

Velkommen til Krisecenteret
Du kan henvende dig til Aarhus Krisecenter døgnet rundt og vil blive modtaget af en uddannet medarbejder. Der er ansat otte medarbejdere i forhold til arbejdet med kvinderne, disse mendarbejdere arbejder i døgnturnus alle årets dage. Yderligere er der en pædagog i forhold til kvindernes børn, denne arbejder fortrinsvis i dag og aftentimerne på hverdagene. Dertil er der ansat en forstander, denne er som udgangspunkt tilstede i hverdagene i dagtimerne. Der er plads til 14 kvinder og deres børn.

Idegrundlag
Aarhus Krisecenters væsentligste kerneydelse er, fysisk beskyttelse af kvinder og børn . Derudover tilbydes en række ydelser, der gives udfra kvindernes og børnenes behov.

Drift
Aarhus Krisecenter er en selvejende institution med fuld driftsoverenskomst med Aarhus Kommune og drives i henhold til “Lov om social service” (Serviceloven § 109. Aarhus Krisecenter er en del af Familier, Børn og Unge i Aarhus Kommunes Socialforvaltning. Aarhus Krisecenter er omfattet af Rammeaftalen indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland.