Betaling

Brugerbetaling
Brugeren betaler for logi. I 2016 er logibetalingen: 100,00 kr. pr. døgn. Unge under 25 år på S.U. eller kontanthjælp betaler 49 kr. pr. døgn.

Takstbetaling for kommunerne i 2016 er 1,599,- kr i døgnet. Kommunerne skal egenhændigt søge 50 % stats refusion.

Taksten og logibetalingen fastsættes i samarbejde mellem kommunerne i Region Midt.