Klageadgang

Aarhus krisecenter ønsker alle beboere et godt ophold på krisecenteret. Hvis en beboer oplever ting der undrer, ting de finder urimelige eller ikke forstår, bedes de rette henvendelse til personalet.

Hvis du under dit ophold på Aarhus krisecenter ønsker at klage over indholdet af det tilbud du gives, kan du klage til forstanderen på Aarhus Krisecenter.
Klagen behandles hurtigst muligt og er du ikke tilfreds med den afgørelse forstanderen træffer, vil forstanderen orientere krisecenterets bestyrelse og videresende klagen til ankestyrelsen.

Hvis du under dit ophold på Aarhus krisecenter ønsker at klage over personalet, kan du klage til forstanderen. Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning på klagen, vil bestyrelsen blive orienteret.

Hvis du bliver bortvist eller udskrevet mod dit ønske kan du klage til forstanderen. Ligeledes kan du klage til forstanderen hvis du ikke bliver vurderet indenfor målgruppen til ophold på Aarhus Krisecenter.

Vi opfordrer til, at din klage er skriftlig.