Div. links

Vold mod kvinder
Råd og vejledning og links til kvinder udsat for vold.
http://www.voldmodkvinder.dk/


Forskellige internationale links til krisecentre og ander foreninger
En international side med liste over krisecentre i hele verden. På mange forskellige sprog
http://www.hotpeachpages.net/europe/europe1.html#Denmark


Kvinder i krise www.kvinderikrise.org


Løft sløret
Hjemmeside fra Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet. Siden er skrevet specielt til etniske minoriteter og professionelle og handler om seksuelle overgreb og seksuelle rettigheder og om hvordan du kan få hjælp, hvis du har været udsat for overgreb.
http://www.loftsloret.dk


Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK)
http://www.lokk.dk


Projekt ”Vold i Familien”
Hjemmeside om Socialministeriets Projekt ”Vold i Familien”.
www.vold-i-familien.dk


Kvinderådgivningen
Rådgivning for etniske minoriteter
http://www.kvinderaadgivningen.dk


Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte
Videnscenter om vold mod kvinder.
www.vfcudsatte.dk


Rehabiliteringscentret for etniske kvinder i Danmark
Tilbud til unge kvinder mellem 18 og 15 år uden børn. Tilbud om sted at bo hvis du er på flugt fra tvangsægteskab.
red@kbhamt.dk


Foreningen for børn i voldsramte familier
Foreningen arbejder for børn i voldsramte familier. Gennem oplysningskampagner søger foreningen at støtte børn, der oplever vold inden for hjemmets fire vægge.
http://www.familievold.dk


Offerrådgivningen
Offerrådgivningen henvender sig til voldsofre samt alle, der udsættes for en forbrydelse lige fra indbrud i hjemmet, tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt m.m.
www.offerraadgivning.dk


Feministisk Selvforsvar
Hjemmeside med oplysninger til kvinder om hvordan man kan forebygge vold og voldtægt.
www.feministiskselvforsvar.dk


Voldsramte kvinder med handicap
Formidlingscenter Øst’s hjemmeside med omfattende information om vold mod kvinder med handicap.
www.voldoghandicap.dk


Dialog mod vold
Behandlingstilbud til voldelige mænd og deres familier
http://www.dialogmodvold.dk


Mandecentre http://www.mandecenteret.dk


Mandecenter København, Overgaden neden vandetb 17, 2, 1414 København, info@mandecenteret.dk , tlf 70259006


Mandecenteret Odense, Rosenbæk Torv nr. 1, 5000 Odense C, odense@mandecenter.dk , tlf. 70259012


Mandecenter Århus, Vestergade 58, 8000 Århus C., aarhus@mandecenter.dk , tlf: 70259018


Rehabiliteringscenter
– for etniske kvinder i Danmark mellem 18 og 25 år på flugt fra et tvangsægteskab
www.r-e-d.dk