Du kan få

samtale
På Århus Krisecenter kan du forvente:

 • du bliver modtaget døgnet rundt af en uddannet medarbejder
 • der er fysisk beskyttelse, dørene er låst
 • du har mulighed for at være anonym, med mindre du har dine børn med, i det tilfælde bliver der sendt underretning til din hjemkommune
 • du kan bo på Århus Krisecenter i op til tre måneder, forudsat du har behov for beskyttelsen. det er medarbejderne på krisecenteret der løbende vurderer om du har
 • behov for at have ophold på krisecenteret.
 • at du efter fraflytning tilbydes eftersamtale
 • at du under dit ophold er i tæt kontakt med et tværfagligt team
 • at du har 2 kontaktpersoner.
 • at du får rådgivning, vejledning, omsorg og psykisk støtte.
 • at der er mulighed for at tale med en børnepædagog om dine evt. børns trivsel
 • at du tilbydes i mindre omfang aflastning til dine børn