Frivillige

Århus Krisecenters frivilligruppe kommer fra en folkekirkelig valgmeninghed, og udfører praktiske opgaver på krisecenteret, og hjælper kvinderne ved fraflytning, samt forestår en lille “genbrugscentral” med møbler og køkkenting på Århus Krisecenter.

De frivillige er aldrig en del af døgndækningen på Århus Krisecenter, og indgår ikke i arbejdet med kvinderne og børnene.