Interview, journalister, studerende

Århus Krisecenter kan ikke tilbyde at skaffe kontakt til kvinder der har været udsat for vold, hverken for studerende, journalister, eller andre. I vores forståelse har de kvinder og børn der har ophold hos os krav på ro og beskyttelse. Vi henviser heller ikke til kvinder der tidligere har haft ophold på Århus Krisecenter, da det er en overskridelse af vores tavshedspligt, og kvindernes lovkrav om anonymitet.

Personalet på Århus Krisecenter er som udgangspunkt ansat til at tage sig af kerneydelsen – At være de kvinder og børn der har ophold her, behjælpelige og støtte deres proces og udvikling. Derfor giver personalet ikke interview. Alle henvendelser omkring udtalelser til pressen og andre skal gå gennem forstanderen.

Århus Krisecenter får ofte henvendelser fra studernde, med anmodning om at deltage i interview. Som udgangspunkt kan vi kun deltage i interveiw for studerende fra de faggruppe vi senere ansætter, det vil sige pædagoger og socialrådgivere.