Målgruppe

Voldsramte kvinder og deres børn. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold. Volden er som udgangspunkt familierelateret vold.

Kvinder med et aktivt misbrug, kvinder i metadonbehandling eller kvinder med et akut psykiatrisk behandlingsbehov modtages ikke. For at kunne tilbydes ophold skal man være selvhjulpen, dvs. indgå i de forpligtelser, der er ved at bo i et fællesskab, såsom rengøring, indkøb og madlavning.

Kvinderne har ansvar for egne børn.

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr under nogen form. Handicaphunde er tilladt efter aftale med personalet.

Medarbejderme på Aarhus Krisecenter forestår målgruppeafklaringen i følge Serviceloven § 109.