Medarbejdere

På Århus Krisecenter er der ansat:

1 forstander / socialrådgiver

2 socialrådgivere med døgnfunktion fuld tid

2 tilsynsførende assistenter i døgnfunktion

4 pædagoger med døgnfunktion

1 pædagoger i forhold til arbejdet med børnene, primært dag og aftenfunktion.

1 rengøringsmedarbejder 32 t. ugl.

1 kontorassistent 32 t. ugl.