Rådgivning for mænd

Alternativ til Vold – ATV
Jernbanegade 58, 1., 4000 Roskilde
tlf 46 32 23 03
www.atv-roskilde.dk


Dialog mod Vold – DMV
Åboulevard 58, 2200 København N. tlf 35 39 72 42
Kongensgade 64-68, 5000 Odense C. tlf 23 64 40 15
Mindegade 6, 8000 Århus C. tlf 23 64 40 15

Akuttelefon hele landet 28 10 70 70
www.dialogmodvold.dk


Krisecentret for Mænd
Postboks 28, 9900 Frederikshavn
tlf 98 42 41 21
Nordjyllands Amts hjemmeside


Mandekrisecentret
Vimmelskaftet 20, 8700 Horsens
tlf 75 60 20 68


Manderådgivningen
Kayerødsgade 46, 9000 Ålborg
tlf 98 13 07 00
www.manderaad.dk


Mødrehjælpen – Rådgivningen
Studiestræde 21, 1455 København K
tlf 33 12 11 21
www.mhj1983.dk


Rådgivning for Mænd
Bragesgade 8D, 2200 København N
www.manderaadgivning.dk


Stedet – Center for mænd i krise
Prinsessegade 81A, 7000 Fredericia
tlf 75 93 32 23
www.mandekrisecenter.dk