Rådgivning og vejledning

Rådgivning og vejledning

Med udgangspunkt i beboernes aktuelle situation og individuelle behov ydes der rådgivning og vejledning primært omkring:

  • Skilsmisse / separation
  • Forældremyndighed
  • Samvær
  • Økonomi
  • Boligforhold
  • Børnenes situation

Medarbejderne vil i samarbejde med den enkelte finde frem til aktuelle behov, og være beboeren behjælpelig med at rette henvendelse til de rette myndigheder og instanser.

Voldsramte kvinder der ikke har behov desideret for at tage ophold på krisecentret kan få:

  • Telefonrådgivning
  • Et afgrænset antal samtaler på Krisecentret