Støtte til afklaring

Indbefatter:

  • Samtale i forhold til den akutte voldsproblematik
  • Støtte til behovsafklaring

Dette gøres for eksempel ved hjælp af:

  • Individuelle samtaler ca. en gang ugentligt
  • Tilbud om bisidder-funktion ved møder på Krisecentret
  • Hjælp til at kontakte relevante offentlige instanser