Udflytning

Tilbud om støtte efter fraflytning:

  • Opfølgningssamtaler på krisecentret i et begrænset omfang
  • Mulighed for telefonsamtaler med personalet på krisecentret
  • Fra medio februar 2009, tilknyttes to socialrådgivere der fysisk befinder sig på Familiekontor Syd, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J, til støtte for kvinder med børn der er i udslusningsfasen fra Århus Krisecenter.