Vi forventer

  • at du tager ansvar for din egen situation
  • at du deltager i obligatorisk husmøde hver torsdag aften.
  • at du overholder husets regler
  • at du er selvhjulpen, dvs. indgår i de forpligtelser der er ved at bo i et fællesskab.
  • at du tager ansvar for dine egne børn og selv holder opsyn og drager omsorg for dem.